απαλλοτρίωση αντικειμενική αξία

Η αντικειμενική αξία του υπό απαλλοτρίωση ακινήτου

Πώς επηρεάζεται η αποζημίωση του ακινήτου που απαλοτριώνεται απο την αντικιμενική αξία του ακινήτου που έχει ορίσει το Υπουργείο Οικονομικών;

απαλλοτρίωση διόρθωση στοιχείων ιδιοκτήτη

Διόρθωση στοιχείων ιδιοκτησίας ακινήτου αγνώστου ιδιοκτήτη

Η διόρθωση των στοιχείων ιδιοκτησίας ακινήτου που καταχωρήθηκε ως αγνώστου ιδιοκτήτη στον κτηματολογικό πίνακα ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης

εισφορά σε γη και χρήμα αξία ακινήτων

Έκθεση Εκτιμητικής Επιτροπής και εισφορά σε γη και χρήμα

Kατά την ένταξη ή επέκταση ρυμοτομικού σχεδίου Εκτιμητική Επιτροπή με Έκθεσή της προσδιορίζει την αξία των ακινήτων για την επιβολή εισφοράς σε γη και χρήμα