αποζημίωση από επίταξη ακινήτου

Ποια είναι η διαδικασία αποζημίωσης λόγω επίταξης ακινήτου;

Ποια είναι η διαδικασία και πώς υπολογίζεται η αποζημίωση ιδιοκτήτη ακινήτου για το χρονικό διάστημα επίταξης του ακινήτου του;

άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ακινήτου

Άρση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ρυμοτομούμενου ακινήτου

Η άρση της ρυμοτομικής αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτου που είχε επιβληθεί κατ’ εφαρμογή του σχεδίου πόλεως

μη καταβολή αποζημίωσης & άρση απαλλοτρίωσης

ΑΡΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Η μη καταβολή της αποζημίωσης εντός δεκαοκτώ μηνών από τη δικαστική απόφαση αίρει την απαλλοτρίωση