#αυτοδικαιηαρσηαπαλλοτριωσης

Η αυτοδίκαιη άρση απαλλοτρίωσης λόγω μη καταβολής αποζημίωσης εντός δεκαοκταμήνου

Η αυτοδίκαιη άρση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτου λόγω μη καταβολής της δικαστικής αποζημίωσης εντός της νόμιμης προθεσμίας των δεκαοκτώ μηνών από τον προσωρινό ή οριστικό προσδιορισμό της μπορεί να προταθεί μόνο από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου που απαλλοτριώνεται και όχι από τον υπόχρεο προς αποζημίωση.

αποζημίωση από επίταξη ακινήτου

Ποια είναι η διαδικασία αποζημίωσης λόγω επίταξης ακινήτου;

Ποια είναι η διαδικασία και πώς υπολογίζεται η αποζημίωση ιδιοκτήτη ακινήτου για το χρονικό διάστημα επίταξης του ακινήτου του;

άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ακινήτου

Άρση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ρυμοτομούμενου ακινήτου

Η άρση της ρυμοτομικής αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτου που είχε επιβληθεί κατ’ εφαρμογή του σχεδίου πόλεως

μη καταβολή αποζημίωσης & άρση απαλλοτρίωσης

Άρση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής αποζημίωσης

Η μη καταβολή της αποζημίωσης εντός δεκαοκτώ μηνών από τη δικαστική απόφαση αίρει την απαλλοτρίωση