Εκτίμηση αξίας ακινήτων στην Πράξη Εφαρμογής

εκτίμηση αξίας ακινήτων πράξη εφαρμογής

Η έκδοση της Πράξης Εφαρμογής προϋποθέτει την εκτίμηση της αξίας ακινήτων και επικειμένων στις υπό ένταξη περιοχές.

Την εκτίμηση των ακινήτων και των επ’ αυτών κτισμάτων θα κάνει η ειδική προς τούτο Επιτροπή για να υπολογιστεί η επιβολή εισφοράς σε γη και χρήμα των ιδιοκτητών των ακινήτων. Πώς προκύπτει όμως η αξία των ακινήτων και πόσο επηρεάζεται από τα στοιχεία που χρησιμοποιούν οι Δ.Ο.Υ. για τη φορολογία μεταβιβάσεων ακινήτων; Ποια άλλα στοιχεία μπορούν να ληφθούν υπόψη από την Εκτιμητική Επιτροπή;

Η αρμόδια Επιτροπή για την εκτίμηση της αξίας οικοπέδων και επικειμένων λόγω εντάξεως ή επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως λαμβάνει υποχρεωτικώς μεν υπόψη της τα σχετικά στοιχεία των οικονομικών εφοριών, τα οποία ενδέχεται να καθορίζουν ενιαία αξία ακινήτων ανά τμήμα της περιοχής που αφορά η πράξη εφαρμογής, χωρίς όμως να δεσμεύεται από αυτά.

Εκτιμά ελευθέρως και κάθε άλλο στοιχείο το οποίο είναι κατά την κρίση της αναγκαίο και πρόσφορο για την ανωτέρω εκτίμηση, χωρίς να δεσμεύεται από αυτό, όπως είναι η εκτίμηση της δημοτικής αρχής περί της αξίας των ακινήτων της ανωτέρω περιοχής, ενιαίως επίσης για κάθε τμήμα αυτής βάσει πολεοδομικών κριτηρίων.

Πότε είναι αναγκαία η Έκθεση της Εκτιμητικής Επιτροπής; Σε δύο περιπτώσεις:

(Α) Εφόσον στη συγκεκριμένη υπό ένταξη περιοχή δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός αντικειμενικής αξίας των ακινήτων διότι δεν έχει οριστεί σύστημα υπολογισμού αντικειμενικών αξιών ή δεν εφαρμόζεται κατά το χρόνο κύρωσης της πράξης εφαρμογής ή διότι δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4223/2013.

(Β) Για τον υπολογισμό της αξίας των επικειμένων (κτισμάτων και λοιπών κατασκευών) που βρίσκονται στα ακίνητα των υπό ένταξη περιοχών

Σε προηγούμενο άρθρο μας είχαμε δει την υποχρέωση αιτιολογίας της Έκθεσης από την Εκτιμητική Επιτροπή

Πατήστε το σύνδεσμο που ακολουθεί για δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας με το δικηγορικό μας γραφείο για ζητήματα αναγκαστικής απαλλοτρίωσης.

Συμπέρασμα: Τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη από την Εκτιμητική Επιτροπή για την εκτίμηση της αξίας των ακινήτων στην Πράξη Εφαρμογής για τις υπό ένταξη περιοχές .