αποζημίωση & μαχητό τεκμήριο ωφέλειας παρόδιου ιδιοκτήτη

Μαχητό τεκμήριο ωφέλειας παρόδιου ιδιοκτήτη

Πραγματική αποζημίωση αντί αυτοαποζημίωσης λόγω μαχητού τεκμηρίου ωφέλειας ακινήτου παρόδιου ιδιοκτήτη σε απαλλοτρίωση προς διάνοιξη εθνικής οδού