Πότε και πώς υπολογίζεται η οριστική τιμή μονάδας αποζημίωσης για αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου;

Η τροποποίησης της διάταξης που προσδιορίζει τον χρόνο κατά τον οποίο υπολογίζεται η οριστική τιμή αποζημίωσης ακινήτου λόγω απαλλοτρίωσης, όπως αναλύεται από τον ειδικό σε αναγκαστικές απαλλοτριώσεις ακινήτων δικηγόρο Στέφανο Ασλανίδη