αμφισβήτηση υποχρέωσης παρόδιου ιδιοκτήτη να αποζημιώσει γειτονικό ακίνητο

Απαλλαγή του παρόδιου ιδιοκτήτη από υποχρέωση αποζημίωσης γείτονα

Αμφισβήτηση υποχρέωσης του ιδιοκτήτη παρόδιου ακινήτου να αποζημιώσει γειτονικό ακίνητο που απαλλοτριώνεται

αποζημίωση & μαχητό τεκμήριο ωφέλειας παρόδιου ιδιοκτήτη

Μαχητό τεκμήριο ωφέλειας παρόδιου ιδιοκτήτη

Πραγματική αποζημίωση αντί αυτοαποζημίωσης λόγω μαχητού τεκμηρίου ωφέλειας ακινήτου παρόδιου ιδιοκτήτη σε απαλλοτρίωση προς διάνοιξη εθνικής οδού