προθεσμία-μεγαλύτερης-αποζημίωσης-απαλλοτρίωση-ακινήτου

Είναι νόμιμη η εξάμηνη προθεσμία αίτησης μεγαλύτερης αποζημίωσης από απαλλοτρίωση;

Πόσο νόμιμη είναι η προθεσμία έξι μηνών για να ζητήσει μεγαλύτερη αποζημίωση για το ακίνητο που απαλλοτριώνεται ο ιδιοκτήτης που δεν συμμετείχε στη δίκη προσδιορισμού της αποζημίωσης από την αναγκαστική απαλλοτρίωση;

ιδιοκτήτης-γνώση-δικαστικής-αποζημίωσης-απαλλοτρίωσης

Γνώση ιδιοκτήτη ακινήτου για την απόφαση αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης.

Πότε ο ιδιοκτήτης ενός ακινήτου που απαλλοτριώθηκε θεωρείται ότι λαμβάνει γνώση για το δικαστικό προσδιορισμό της αποζημίωσης του ακινήτου του από την απαλλοτρίωση;

μη καταβολή αποζημίωσης & άρση απαλλοτρίωσης

Άρση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής αποζημίωσης

Η μη καταβολή της αποζημίωσης εντός δεκαοκτώ μηνών από τη δικαστική απόφαση αίρει την απαλλοτρίωση