#αυτοδικαιηαρσηαπαλλοτριωσης

Η αυτοδίκαιη άρση απαλλοτρίωσης λόγω μη καταβολής αποζημίωσης εντός δεκαοκταμήνου

Η αυτοδίκαιη άρση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτου λόγω μη καταβολής της δικαστικής αποζημίωσης εντός της νόμιμης προθεσμίας των δεκαοκτώ μηνών από τον προσωρινό ή οριστικό προσδιορισμό της μπορεί να προταθεί μόνο από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου που απαλλοτριώνεται και όχι από τον υπόχρεο προς αποζημίωση.