αποζημίωση στέρηση χρήσης ακινήτου

Απαλλοτρίωση και αποζημίωση ιδιοκτήτη λόγω παράνομης κατάληψης ακινήτου

Ο ιδιοκτήτης ακινήτου υπό απαλλοτρίωση δικαιούται απoζημίωση εφόσον στερείται τη χρήση του ακινήτου του πριν την καταβολή της αποζημίωσης

παραγραφή αποζημίωσης απαλλοτρίωση

Παραγραφή του δικαιώματος είσπραξης αποζημίωσης από απαλλοτρίωση

Το δικαίωμα του ιδιοκτήτη να εισπράξει την αποζημίωση για το ακίνητό του που απαλλοτριώθηκε παραγράφεται μετά από 10 έτη