πλήρης δικαστική δαπάνη απαλλοτρίωσης ακινήτου

Η δικαστική δαπάνη σε δίκη απαλλοτρίωσης

Η δικαστική δαπάνη του ιδιοκτήτη ακινήτου που απαλλοτριώνεται πρέπει να είναι πλήρης σε κάθε δίκη σχετική με την απαλλοτρίωση