Έκδοση Βεβαίωσης χρήσεων γης από Υπηρεσίες Δόμησης. Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά για την έκδοση βεβαίωσης χρήσεων γης ακινήτου από τις Υπηρεσίες Δόμησης θα πρέπει να αφορούν μόνο τον ακριβή εντοπισμό του ακινήτου και όχι τη νομιμότητα του κτίσματος ή των κατασκευών αυτού.