Αύξηση αποζημίωσης απαλλοτρίωσης

Αύξηση από 180€ σε 300€/τ.μ. της αποζημίωσης από απαλλοτρίωση

Αύξηση σε 300€ από 180€ ανά τμ της οριστικής αποζημίωσης από απαλλοτρίωση ακινήτου σε εφαρμογή σχεδίου πόλης

πλήρης δικαστική δαπάνη απαλλοτρίωσης ακινήτου

Η δικαστική δαπάνη σε δίκη απαλλοτρίωσης

Η δικαστική δαπάνη του ιδιοκτήτη ακινήτου που απαλλοτριώνεται πρέπει να είναι πλήρης σε κάθε δίκη σχετική με την απαλλοτρίωση

αποζημίωση & μαχητό τεκμήριο ωφέλειας παρόδιου ιδιοκτήτη

Μαχητό τεκμήριο ωφέλειας παρόδιου ιδιοκτήτη

Πραγματική αποζημίωση αντί αυτοαποζημίωσης λόγω μαχητού τεκμηρίου ωφέλειας ακινήτου παρόδιου ιδιοκτήτη σε απαλλοτρίωση προς διάνοιξη εθνικής οδού