προθεσμία-μεγαλύτερης-αποζημίωσης-απαλλοτρίωση-ακινήτου

Είναι νόμιμη η εξάμηνη προθεσμία αίτησης μεγαλύτερης αποζημίωσης από απαλλοτρίωση;

Πόσο νόμιμη είναι η προθεσμία έξι μηνών για να ζητήσει μεγαλύτερη αποζημίωση για το ακίνητο που απαλλοτριώνεται ο ιδιοκτήτης που δεν συμμετείχε στη δίκη προσδιορισμού της αποζημίωσης από την αναγκαστική απαλλοτρίωση;

ιδιοκτήτης-γνώση-δικαστικής-αποζημίωσης-απαλλοτρίωσης

Γνώση ιδιοκτήτη ακινήτου για την απόφαση αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης.

Πότε ο ιδιοκτήτης ενός ακινήτου που απαλλοτριώθηκε θεωρείται ότι λαμβάνει γνώση για το δικαστικό προσδιορισμό της αποζημίωσης του ακινήτου του από την απαλλοτρίωση;

απαλλοτρίωση αποζημίωση ιδιοκτήτης δίκη

Δικαιώματα ιδιοκτήτη ακινήτου που δεν συμμετείχε στη δίκη απαλλοτρίωσης για την αποζημίωση

Ποια δικαιώματα έχει ο ιδιοκτήτης ακινήτου που δεν συμμετείχε στη δίκη για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης του ακινήτου του λόγω της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης;