συγκριτικά στοιχεία αξίας ακινήτων

Συγκριτικά στοιχεία Επιτροπής Εκτίμησης αξίας ακινήτων

Τα πρόσφορα συγκριτικά στοιχεία για την εκτίμησης της αξίας των ακινήτων από την Εκτιμητική Επιτροπή

εκτίμηση αξίας ακινήτων πράξη εφαρμογής

Εκτίμηση αξίας ακινήτων στην Πράξη Εφαρμογής

Κρίσιμα στοιχεία για την εκτίμηση της αξίας ακινήτων και κτισμάτων κατά την κύρωση της Πράξης Εφαρμογής

εισφορά σε γη και χρήμα αξία ακινήτων

Έκθεση Εκτιμητικής Επιτροπής και εισφορά σε γη και χρήμα

Kατά την ένταξη ή επέκταση ρυμοτομικού σχεδίου Εκτιμητική Επιτροπή με Έκθεσή της προσδιορίζει την αξία των ακινήτων για την επιβολή εισφοράς σε γη και χρήμα