αποζημίωση λόγω δέσμευσης ακινήτου για αρχαία

Αποζημίωση ακινήτου δεσμευμένου για προστασία πολιτιστικών αγαθών

Η αποζημίωση που δικαιούται ο ιδιοκτήτης ακινήτου που δεσμεύτηκε λόγω αρχαίων και πολιτιστικών αγαθών

προστατευόμενη περιοχή φυσικού κάλλους αίτηση αποζημίωσης

Αίτηση αποζημίωσης λόγω στέρησης χρήσης ακινήτου

Ο ιδιοκτήτης ακινήτου σε προστατευόμενη περιοχή φυσικού κάλλους δικαιούται αποζημίωση εφόσον υποβάλει αίτηση

αποζημίωση ακινήτου δεσμευμένου για οικολογικούς λόγους

Αποζημίωση ιδιοκτήτη ακινήτου δεσμευμένου για οικολογικούς λόγους

Κάθε ιδιοκτήτης ακινήτου έχει δικαίωμα αποζημίωσης αν το ακίνητο του δεσμεύτηκε για οικολογικούς σκοπούς προς προστασία της φύσης

άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ακινήτου

Άρση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ρυμοτομούμενου ακινήτου

Η άρση της ρυμοτομικής αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτου που είχε επιβληθεί κατ’ εφαρμογή του σχεδίου πόλεως

αμφισβήτηση υποχρέωσης παρόδιου ιδιοκτήτη να αποζημιώσει γειτονικό ακίνητο

Απαλλαγή του παρόδιου ιδιοκτήτη από υποχρέωση αποζημίωσης γείτονα

Αμφισβήτηση υποχρέωσης του ιδιοκτήτη παρόδιου ακινήτου να αποζημιώσει γειτονικό ακίνητο που απαλλοτριώνεται

μη καταβολή αποζημίωσης & άρση απαλλοτρίωσης

Άρση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής αποζημίωσης

Η μη καταβολή της αποζημίωσης εντός δεκαοκτώ μηνών από τη δικαστική απόφαση αίρει την απαλλοτρίωση

Αύξηση αποζημίωσης απαλλοτρίωσης

Αύξηση από 180€ σε 300€/τ.μ. της αποζημίωσης από απαλλοτρίωση

Αύξηση σε 300€ από 180€ ανά τμ της οριστικής αποζημίωσης από απαλλοτρίωση ακινήτου σε εφαρμογή σχεδίου πόλης

πλήρης δικαστική δαπάνη απαλλοτρίωσης ακινήτου

Η δικαστική δαπάνη σε δίκη απαλλοτρίωσης

Η δικαστική δαπάνη του ιδιοκτήτη ακινήτου που απαλλοτριώνεται πρέπει να είναι πλήρης σε κάθε δίκη σχετική με την απαλλοτρίωση

αποζημίωση & μαχητό τεκμήριο ωφέλειας παρόδιου ιδιοκτήτη

Μαχητό τεκμήριο ωφέλειας παρόδιου ιδιοκτήτη

Πραγματική αποζημίωση αντί αυτοαποζημίωσης λόγω μαχητού τεκμηρίου ωφέλειας ακινήτου παρόδιου ιδιοκτήτη σε απαλλοτρίωση προς διάνοιξη εθνικής οδού