αποζημίωση από επίταξη ακινήτου

Ποια είναι η διαδικασία αποζημίωσης λόγω επίταξης ακινήτου;

Ποια είναι η διαδικασία και πώς υπολογίζεται η αποζημίωση ιδιοκτήτη ακινήτου για το χρονικό διάστημα επίταξης του ακινήτου του;

απαλλοτρίωση αντικειμενική αξία

Η αντικειμενική αξία του υπό απαλλοτρίωση ακινήτου

Πώς επηρεάζεται η αποζημίωση του ακινήτου που απαλοτριώνεται απο την αντικιμενική αξία του ακινήτου που έχει ορίσει το Υπουργείο Οικονομικών;

απαλλοτρίωση διόρθωση στοιχείων ιδιοκτήτη

Διόρθωση στοιχείων ιδιοκτησίας ακινήτου αγνώστου ιδιοκτήτη

Η διόρθωση των στοιχείων ιδιοκτησίας ακινήτου που καταχωρήθηκε ως αγνώστου ιδιοκτήτη στον κτηματολογικό πίνακα ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης

συγκριτικά στοιχεία αξίας ακινήτων

Συγκριτικά στοιχεία Επιτροπής Εκτίμησης αξίας ακινήτων

Τα πρόσφορα συγκριτικά στοιχεία για την εκτίμησης της αξίας των ακινήτων από την Εκτιμητική Επιτροπή

εκτίμηση αξίας ακινήτων πράξη εφαρμογής

Εκτίμηση αξίας ακινήτων στην Πράξη Εφαρμογής

Κρίσιμα στοιχεία για την εκτίμηση της αξίας ακινήτων και κτισμάτων κατά την κύρωση της Πράξης Εφαρμογής

εισφορά σε γη και χρήμα αξία ακινήτων

Έκθεση Εκτιμητικής Επιτροπής και εισφορά σε γη και χρήμα

Kατά την ένταξη ή επέκταση ρυμοτομικού σχεδίου Εκτιμητική Επιτροπή με Έκθεσή της προσδιορίζει την αξία των ακινήτων για την επιβολή εισφοράς σε γη και χρήμα

αποζημίωση στέρηση χρήσης ακινήτου

Απαλλοτρίωση και αποζημίωση ιδιοκτήτη λόγω παράνομης κατάληψης ακινήτου

Ο ιδιοκτήτης ακινήτου υπό απαλλοτρίωση δικαιούται απoζημίωση εφόσον στερείται τη χρήση του ακινήτου του πριν την καταβολή της αποζημίωσης

παραγραφή αποζημίωσης απαλλοτρίωση

Παραγραφή του δικαιώματος είσπραξης αποζημίωσης από απαλλοτρίωση

Το δικαίωμα του ιδιοκτήτη να εισπράξει την αποζημίωση για το ακίνητό του που απαλλοτριώθηκε παραγράφεται μετά από 10 έτη