εισφορά σε γη και χρήμα αξία ακινήτων

Έκθεση Εκτιμητικής Επιτροπής και εισφορά σε γη και χρήμα

Kατά την ένταξη ή επέκταση ρυμοτομικού σχεδίου Εκτιμητική Επιτροπή με Έκθεσή της προσδιορίζει την αξία των ακινήτων για την επιβολή εισφοράς σε γη και χρήμα

αποζημίωση στέρηση χρήσης ακινήτου

Απαλλοτρίωση και αποζημίωση ιδιοκτήτη λόγω παράνομης κατάληψης ακινήτου

Ο ιδιοκτήτης ακινήτου υπό απαλλοτρίωση δικαιούται απoζημίωση εφόσον στερείται τη χρήση του ακινήτου του πριν την καταβολή της αποζημίωσης

παραγραφή αποζημίωσης απαλλοτρίωση

Παραγραφή του δικαιώματος είσπραξης αποζημίωσης από απαλλοτρίωση

Το δικαίωμα του ιδιοκτήτη να εισπράξει την αποζημίωση για το ακίνητό του που απαλλοτριώθηκε παραγράφεται μετά από 10 έτη

αποζημίωση λόγω δέσμευσης ακινήτου για αρχαία

Αποζημίωση ακινήτου δεσμευμένου για προστασία πολιτιστικών αγαθών

Η αποζημίωση που δικαιούται ο ιδιοκτήτης ακινήτου που δεσμεύτηκε λόγω αρχαίων και πολιτιστικών αγαθών

προστατευόμενη περιοχή φυσικού κάλλους αίτηση αποζημίωσης

Αίτηση αποζημίωσης λόγω στέρησης χρήσης ακινήτου

Ο ιδιοκτήτης ακινήτου σε προστατευόμενη περιοχή φυσικού κάλλους δικαιούται αποζημίωση εφόσον υποβάλει αίτηση

αποζημίωση ακινήτου δεσμευμένου για οικολογικούς λόγους

Αποζημίωση ιδιοκτήτη ακινήτου δεσμευμένου για οικολογικούς λόγους

Κάθε ιδιοκτήτης ακινήτου έχει δικαίωμα αποζημίωσης αν το ακίνητο του δεσμεύτηκε για οικολογικούς σκοπούς προς προστασία της φύσης

άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ακινήτου

Άρση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ρυμοτομούμενου ακινήτου

Η άρση της ρυμοτομικής αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτου που είχε επιβληθεί κατ’ εφαρμογή του σχεδίου πόλεως

αμφισβήτηση υποχρέωσης παρόδιου ιδιοκτήτη να αποζημιώσει γειτονικό ακίνητο

Απαλλαγή του παρόδιου ιδιοκτήτη από υποχρέωση αποζημίωσης γείτονα

Αμφισβήτηση υποχρέωσης του ιδιοκτήτη παρόδιου ακινήτου να αποζημιώσει γειτονικό ακίνητο που απαλλοτριώνεται

μη καταβολή αποζημίωσης & άρση απαλλοτρίωσης

ΑΡΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Η μη καταβολή της αποζημίωσης εντός δεκαοκτώ μηνών από τη δικαστική απόφαση αίρει την απαλλοτρίωση

Αύξηση αποζημίωσης απαλλοτρίωσης

Αύξηση από 180€ σε 300€/τ.μ. της αποζημίωσης από απαλλοτρίωση

Αύξηση σε 300€ από 180€ ανά τμ της οριστικής αποζημίωσης από απαλλοτρίωση ακινήτου σε εφαρμογή σχεδίου πόλης

πλήρης δικαστική δαπάνη απαλλοτρίωσης ακινήτου

Η δικαστική δαπάνη σε δίκη απαλλοτρίωσης

Η δικαστική δαπάνη του ιδιοκτήτη ακινήτου που απαλλοτριώνεται πρέπει να είναι πλήρης σε κάθε δίκη σχετική με την απαλλοτρίωση