απαλλοτρίωση τμήμα οικοπέδου αποζημίωση

Ζημία στο τμήμα οικοπέδου που δεν απαλλοτριώνεται και αποζημίωση

Πώς αποζημιώνεται ο ιδιοκτήτης τμήματος οικοπέδου που δεν απαλλοτριώθηκε αλλά μειώθηκε η αξία του λόγω της απαλλοτρίωσης του υπολοίπου τμήματος του ακινήτου του;

αποζημίωση από επίταξη ακινήτου

Ποια είναι η διαδικασία αποζημίωσης λόγω επίταξης ακινήτου;

Ποια είναι η διαδικασία και πώς υπολογίζεται η αποζημίωση ιδιοκτήτη ακινήτου για το χρονικό διάστημα επίταξης του ακινήτου του;

αποζημίωση στέρηση χρήσης ακινήτου

Απαλλοτρίωση και αποζημίωση ιδιοκτήτη λόγω παράνομης κατάληψης ακινήτου

Ο ιδιοκτήτης ακινήτου υπό απαλλοτρίωση δικαιούται απoζημίωση εφόσον στερείται τη χρήση του ακινήτου του πριν την καταβολή της αποζημίωσης

αποζημίωση λόγω δέσμευσης ακινήτου για αρχαία

Αποζημίωση ακινήτου δεσμευμένου για προστασία πολιτιστικών αγαθών

Η αποζημίωση που δικαιούται ο ιδιοκτήτης ακινήτου που δεσμεύτηκε λόγω αρχαίων και πολιτιστικών αγαθών

προστατευόμενη περιοχή φυσικού κάλλους αίτηση αποζημίωσης

Αίτηση αποζημίωσης λόγω στέρησης χρήσης ακινήτου

Ο ιδιοκτήτης ακινήτου σε προστατευόμενη περιοχή φυσικού κάλλους δικαιούται αποζημίωση εφόσον υποβάλει αίτηση

αποζημίωση ακινήτου δεσμευμένου για οικολογικούς λόγους

Αποζημίωση ιδιοκτήτη ακινήτου δεσμευμένου για οικολογικούς λόγους

Κάθε ιδιοκτήτης ακινήτου έχει δικαίωμα αποζημίωσης αν το ακίνητο του δεσμεύτηκε για οικολογικούς σκοπούς προς προστασία της φύσης