Όροι χρήσης sadlegal.com

Όροι χρήσης sadlegal.com

Το Δικηγορικό Γραφείο Ασλανίδης Στέφανος σας ευχαριστεί που επισκέπτεστε το δικτυακό τόπο https://sadlegal.com και σας καλωσορίζει σε αυτόν.

Η χρήση του δικτυακού τόπου https://sadlegal.com υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια.

1.Σύμβαση χρήσης δικτυακού τόπου – Αποδοχή όρων όροι χρήσης

Ο επισκέπτης / χρήστης του δικτυακού τόπου https://sadlegal.com αποδέχεται τους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου τοy δικτυακού τόπου.

Πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου https://sadlegal.com, ο επισκέπτης / χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς και εφόσον δεν συμφωνεί με αυτούς, να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του δικτυακού τόπου https://sadlegal.com.

Η χρήση του δικτυακού τόπου https://sadlegal.com αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης / χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης αυτού.

Οι όροι χρήσης του δικτυακού τόπου https://sadlegal.com μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης. Η συνέχιση χρήση του δικτυακού τόπου https://sadlegal.com συνεπάγεται την αποδοχή των αλλαγών και αναθεωρήσεων.

2.Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Copyright)

Όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου https://sadlegal.com, εκτός των τυχόν ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων πνευματικών δικαιώματα τρίτων, που – ενδεικτικά – περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες σχέδια, video, ήχους κλπ αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Δικηγόρου Στέφανου Ασλανίδη και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο.

Ο Δικηγόρος Στέφανος Ασλανίδης διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού.

Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου https://sadlegal.com διατίθεται στους επισκέπτες / χρήστες για προσωπική χρήση. Το περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση κατά την κρίση του Δικηγόρου Στέφανου Ασλανίδη. Μετά την αποδοχή των όρων χρήσης, επιτρέπεται η μη εμπορική χρήση και η αναπαραγωγή του, ολική ή μερική, με την προϋπόθεση ότι το αναπαραγόμενο προϊόν είναι ελεύθερα διαθέσιμο στη συνέχεια μέσω του Διαδικτύου ή άλλου πρόσφορου μέσου και συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί την γραπτή ρητή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου του δικτυακού τόπου https://sadlegal.com, καθώς και για αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής περιεχομένου, μπορείτε να επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά με την διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) aslanidis.s@dsa.gr.

3. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη του δικτυακού τόπου https://sadlegal.com υπόκειται στους όρους χρήσης αυτής και στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Ελληνικού, του Κοινοτικού και του Διεθνούς Δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο και θα ενσωματωθεί στους ισχύοντες όρους χρήσης του δικτυακού τόπου. Σε κάθε περίπτωση ο Δικηγόρος Στέφανος Ασλανίδης διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο.

Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες του δικτυακού τόπου https://sadlegal.com παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης για τυχόν αλλαγές. Η συνέχιση χρήσης του δικτυακού τόπου συνιστά σιωπηρή αποδοχή όλων των ενδεχόμενων τροποποιήσεων αυτών.

Ο δικτυακός τόπος https://sadlegal.com συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών της, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν με σκοπό την παροχή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που διαθέτει (ιδίως ηλεκτρονική επικοινωνία ή σχολιασμός αναρτήσεων). Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο. Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται είναι τα ακόλουθα: Όνομα χρήστη (username) – Ονοματεπώνυμο – Αριθμός τηλεφώνου – Ηλεκτρονική διεύθυνση (email) – Στοιχεία υπόθεσης που ενδιαφέρει τον επισκέπτη / χρήστη.

Τα στοιχεία αυτά δεν διατίθενται προς πώληση, δεν διαβιβάζονται ή δημοσιοποιούνται σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή του επισκέπτη/ χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων από τις αρμόδιες κρατικές αρχές.

Ο Δικηγόρος Στέφανος Ασλανίδης είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες / χρήστες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του δικτυακού τόπου https://sadlegal.com.

Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το διαχειριστή του δικτυακού τόπου https://sadlegal.com προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του στη διεύθυνση Ιπποκράτους 10 – 12, 10679, Αθήνα, στο τηλέφωνο 2108232179, στο fax 2108232556 ή στο email aslanidis.s@dsa.gr.

Ο Δικηγόρος Στέφανος Ασλανίδης μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του δικτυακού τόπου https://sadlegal.com χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή / και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή / και σελίδων του δικτυακού τόπου https://sadlegal.com, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης / χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα του δικτυακού τόπου https://sadlegal.com  συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο επισκέπτης / χρήστης της και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης του δικτυακού τόπου https://sadlegal.com .

Ο επισκέπτης / χρήστης του δικτυακού τόπου https://sadlegal.com μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε κάθε περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του, δεν δύναται να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Ο δικτυακός τόπος https://sadlegal.com περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση ο δικτυακός τόπος https://sadlegal.com δεν ευθύνεται για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους οποίους αυτοί οι δικτυακοί τόποι ακολουθούν.

4. Περιορισμός ευθύνης του Στέφανου Ασλανίδη – Δήλωση αποποίησης

Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπουhttps://sadlegal.gr διατίθεται «ως έχει» και ο Δικηγόρος Στέφανος Ασλανίδης δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό.

Ο Δικηγόρος Στέφανος Ασλανίδης, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του δικτυακού τόπου https://sadlegal.com στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων.

Ο Δικηγόρος Στέφανος Ασλανίδης δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που του τίθενται.

Ο Δικηγόρος Στέφανος Ασλανίδης δεν εγγυάται ότι ο δικτυακός τόπος https://sadlegal.com ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές («servers”) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών / χρηστών παρέχονται χωρίς «ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης / χρήστης και σε καμία περίπτωση ο Δικηγόρος Στέφανος Ασλανίδης.

Τυχόν σχόλια με απόψεις τρίτων επισκεπτών / χρηστών του δικτυακού τόπου είναι προσωπικές τους απόψεις και σε καμία περίπτωση δεν συνιστούν απόψεις του Δικηγόρου Στέφανου Ασλανίδη.

5. Χρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων (links)

Ο δικτυακός τόπος https://sadlegal.com παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών / χρηστών του δικτυακού τόπου https://sadlegal.com. Οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους όρους χρήσης των δικτυακών αυτών τόπων. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από τον διαχειριστή του δικτυακού τόπου https://sadlegal.com, ο οποίος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους, για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή για την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Εάν ο επισκέπτης / χρήστης της ιστοσελίδας https://sadlegal.com αποφασίσει να χρησιμοποιήσει διαμέσου των συνδέσμων του δικτυακού τόπου https://sadlegal.com κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

6. Ρήτρα μη παροχής νομικών συμβουλών

Ο παρών δικτυακός τόπος έχει ενημερωτικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Όσα αναφέρονται σε αυτόν δεν αποτελούν και δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελούν δεσμευτικές νομικές συμβουλές ή σύμβαση εντολής.

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο δικτυακό τόπο https://sadlegal.com αποτελούν προσφορά προς τον επισκέπτη / χρήστη και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του Internet και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως νομικές συμβουλές, ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε τέτοια σχέση μεταξύ δικηγόρου και πελάτη ή προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων.

7. Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού τόπου https://sadlegal.com, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του διαχειριστή του δικτυακού τόπου https://sadlegal.com και του επισκέπτη / χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση του δικτυακού τόπου https://sadlegal.com από τον επισκέπτη ή χρήστη αυτής, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.

8. Επικοινωνία με το διαχειριστή

Διαχειριστής και υπεύθυνος του δικτυακού τόπου  είναι ο Δικηγόρος Στέφανος Ασλανίδης.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με το διαχειριστή του δικτυακού τόπου https://sadlegal.com παρακαλούμε αποστείλατε ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση aslanidis.s@dsa.gr. Επίσης αν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο του δικτυακού τόπου άπτονται νομικών ή ηθικών θεμάτων, ειδικότερα όσον αφορά στην αναπαραγωγή του και τη χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε στο aslanidis.s@dsa.gr.